Thấu hiểu con bạn

Con gái Yến kêu về cu Nghé nói quá nhiều.

Tui đáp: tử vi có tấu thư tại mệnh, sinh trắc vân tay thì siêu ngôn ngữ, tên riêng ăn nói như rót mật, mã số định danh thì như các sư giảng đạo.

Rồi Yến hỏi con: giờ con muốn thế nào?

– Mẹ đổi tên cho Nghé đi. Tên gọi đặc biệt và hay thật nhưng nói nhiều quá.

– Đời đang hội tụ tinh hoa vào khả năng ăn nói. Sao mình đổi tên làm rối loạn bản thân. Con thấy mẹ đặt tên siêu không 🤣

Điều tôi đã hầu như không làm khi nuôi Nghé là dạy nó nói gì vì tôi biết năng lực này Nghé giỏi hơn tôi. Cứ để con tự phát triển rồi thỉnh thoảng nắn tí thôi.

Cơ bản, nuôi con nhàn. Cơ bản, cũng có nguyên nhân.

#HoangYen

Tối ưu hóa nguồn lực của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *