Quý anh chị thương mến chuyển tiền cho Hoàng Yến vào tài khoản duy nhất dưới đây:

Chủ tài khoản: Quách Thị Hoàng Yến

Số tài khoản: 3444111135

Ngân hàng: Techcombank

hoặc scan QR code dưới đây:

Trân trọng cảm ơn.